Informacje dla dziennikarzy

23 marca w Szczecinie odbędzie się VIII Międzynarodowe Forum Naukowo-Gospodarcze „Chemika Expo 2017”. 22.03.2017 10:15

Forum Naukowo-Gospodarcze CHEMIKA EXPO 2017 to jedno z największych spotkań branży chemicznej w euroregionie Pomerania, które stało się rozpoznawalne nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami. Chemika Expo to doskonała okazja do spotkania zarówno ekspertów branży chemicznej jak i przedsiębiorców, którzy na co dzień wykorzystują osiągnięcia specjalistów w ulepszaniu swoich produktów i  usług, jak również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji okołobiznesowych.

Forum odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Początek o godzinie 9.00.

Podczas CHEMIKI EXPO 2017 zapraszamy na część merytoryczną połączoną z panelami dyskusyjnymi, międzynarodową giełdę kooperacyjną oraz specjalistyczne warsztaty branżowe „szyte na miarę” dla przedsiębiorców. W czasie trwania Chemiki pragniemy poruszyć następujące tematy:

  • gospodarka cyrkularna i biogospodarka jako wyznacznik nowych gospodarczych wyzwań na najbliższe lata dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych;
  • inteligentne opakowania, procesy produkcyjne oraz współpraca ze strefą B+R jako ważny element nowych działań i kierunków rozwojowych;
  • wzmocnienie działań eksportowych oraz ekspansja na rynki zagraniczne w oparciu o realizowane projekty i programy międzynarodowe – internacjonalizacja działań;
  • platformy współpracy branżowej jako element ukierunkowanych działań dla branży – na przykładzie platform i ich funkcjonowania w Klastrach.

CHEMIKA EXPO 2017 jest organizowana przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”  w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych oraz Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a także instytucjami zagranicznymi, m.in. Związkiem Chemików z Ukrainy w Kijowie czy HUB ze Szwecji.

Program konferencji na stronie wydarzenia.