Informacje dla dziennikarzy

27 marca o godzinie 13.00 w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii przy al. Piastów 45 odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa ZUT w Szczecinie profesorowi Wacławowi Królikowskiemu 23.03.2017 13:28

Profesor Wacław Królikowski - wybitny uczony, twórca polskiej szkoły kompozytów polimerowych, autorytet międzynarodowy w zakresie technologii materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami, nowych technik badawczych w tym obszarze nauki, autor licznych, wysoko cenionych publikacji naukowo-technicznych, kierownik zespołów badawczych opracowujących i wdrażających do praktyki przemysłowej nowe materiały i technologie polimerowe, a także mentor pracowników naukowo-badawczych w kraju i za granicą. Jego zasługi dla nauki obejmują wielki wkład w rozwój technologii i inżynierii materiałów polimerowych, kształcenie kadry naukowej oraz owocną współpracę z przemysłem, a także osiągnięcia organizacyjne dla Politechniki Szczecińskiej/Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wacław Królikowski urodził się 24 stycznia 1927 roku w Lublinie. Świadectwo maturalne uzyskał w 1946 roku w Państwowym Technikum Chemicznym w Lublinie, a następnie podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 1951 roku w zakresie technologii chemicznej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu nad Odrą jako kierownik Działu Kontroli Jakości. W 1956 r. rozpoczął pracę w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. W trakcie pracy w SMW mgr inż. W. Królikowski szczególnie zaangażował się w prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcyjnymi tworzywami z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Zawodowe kontakty Profesora Królikowskiego z Politechniką Szczecińską datują się od 1965 r. kiedy rozpoczął gościnnie wykłady jako dojeżdżający nauczyciel akademicki z przedmiotu „Chemia i technologia tworzyw sztucznych” dla studentów Wydziału Chemicznego PS. W 1967 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Od września 1968 r. dr inż. W. Królikowski został zatrudniony na Wydziale Chemicznym  Politechniki Szczecińskiej i powołany na stanowisko docenta, obejmując jednocześnie stanowisko kierownika Zakładu Tworzyw Sztucznych i Powłok Ochronnych, który zorganizował od podstaw i którym kierował do przejścia na emeryturę w końcu 1997 r. Profesor Królikowski należy do grupy pionierów Wydziału dziś noszącego nazwę Technologii i Inżynierii Chemicznej; wywarł na nim niezacieralne piętno przez stworzenie rozpoznawalnej w kraju i zagranicą marki: „Instytut Polimerów” oraz bazy naukowej i kadry naukowo-dydaktycznej (w tym 11 doktorów i 4 profesorów). Prywatnie jest miłośnikiem żeglarstwa morskiego i śródlądowego, turystyki oraz narciarstwa.