Informacje dla dziennikarzy

70 lat tradycji akademickich ZUT 18.05.2017 12:42

W uroczystości rocznicowe wpisują się między innymi:

  • 24.05.2017 r. (środa) 

godz.: 18.00  -  WIELKIE ORATORIA - Koncert Jubileuszowy                                  

w wykonaniu  Chóru Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego ZUT Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Zapraszamy. Wejście jest biletowane.

  • 25.05.2017 r. (czwartek) 

godz.: 9:00  -  Akademicka Msza Święta  - Bazylika Archikatedralna Św. Jakuba w Szczecinie

godz.: 12:00  - otwarcie Galerii Rektorskiej, ul. Pułaskiego 10 

         

  • 26.05.2017 r. (piątek)

          godz.: 12:00  -  Uroczyste posiedzenie Senatu ZUT w Szczecinie

Centrum Dydaktyczno - Badawcze Nanotechnologii ZUT, al. Piastów 45

 

Uwaga! Po posiedzeniu Senatu przewidziane jest spotkanie dziennikarzy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem oraz rektorem ZUT Jackiem Wróblem. Informacje potwierdzę i szczegóły podam 23. maja (wtorek)

Korzenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie sięgają okresu tuż po zakończeniu II wojny światowej.

W trudnym powojennym czasie, przy szybkim przyroście ludności, konieczności odbudowania zakładów przemysłowych, zorganizowania administracji, brakowało wykwalifikowanych pracowników, a jednocześnie młodzież garnęła się do nauki. Należy też pamiętać, że przed wojną Szczecin nie był ośrodkiem akademickim. Oprócz głównych zadań dydaktycznych, należało praktycznie od podstaw zbudować bazę dydaktyczną, wyposażyć w aparaturę naukowo-badawczą oraz zorganizować kadrę akademicką.    

Już w grudniu 1946 r. powołano do życia Szkołę Inżynierską, w 1950 r. Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a w 1954 r. Wyższą Szkołę Rolniczą.

W 1956 r. Szkołę Inżynierską podniesiono do rangi politechniki, a Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. do rangi Akademii Rolniczej. Przez kolejne lata Politechnika Szczecińska i Akademia Rolnicza rozwijały się, zwiększała się liczba wydziałów, pracowników naukowych i dydaktycznych, a także studentów.

W grudniu 1955 roku, Politechnika zatrudniała jednego profesora nadzwyczajnego i pięciu docentów, natomiast WSR jedynie trzech samodzielnych pracowników naukowych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie gospodarki tworzono nowe kierunki kształcenia.

5 lipca 2007 r. senaty obu uczelni podjęły uchwały o połączeniu. Proces legislacyjny zamknęły ustawa sejmowa i podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożony 30 września 2008 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2009 roku.

W roku jubileuszu 70-lecia tradycji akademickich Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma 10 wydziałów, około 12 tysięcy studentów, 47 kierunków studiów, 998 nauczycieli akademickich, w tym: 65 profesorów, 130 profesorów nadzwyczajnych, 506 adiunktów oraz 110 asystentów. ZUT to także nowoczesne laboratoria, obiekty i centra naukowo-dydaktyczne. To ogromny i cenny potencjał, który gwarantuje studentom właściwe przygotowanie do życia zawodowego, uczelni natomiast rozwój naukowy godny współczesnych wyzwań.