Informacje dla dziennikarzy

Akademickie Radio Pomorze. Reaktywacja 06.05.2015 09:40

7 maja 2015 r. o godzinie 14.00 w klubie studenckim PINOKIO odbędzie się uroczystość otwarcia siedziby Akademickiego Radia Pomorze.

Uroczystość uświetnią obecnością m.in. Rektor ZUT, dziekani wydziałów oraz były redaktor naczelny radia ARP Marek Wójcik.  Po przecięciu wstęgi Radio będzie można zwiedzić. Przewidziany jest występ zespołu „Nad porami roku” .

ARP mieści się przy ul. Sikorskiego 31-32, po sąsiedzku z Klubem „Pinokio”.

Akademickie Radio Pomorze to reaktywacja po 22 latach. Radio studenckie powołano w 1953 roku przy Politechnice Szczecińskiej. Zostało zamknięte w 1993 roku i obecnie jest reaktywowane jako radio internetowe.

W Radiu działa 40 studentów, większość z ZUT-u, w ramach wolontariatu. Redaktorem naczelnym jest Maciej Ussarz, student Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT. Opiekunem organizacji, Radio ma status organizacji studenckiej, jest mgr inż. Robert Mańko. Głównymi odbiorcami docelowo są studenci szczecińskich uczelni, jednak Akademickie Radio Pomorze jest ogólnodostępnym radiem otwartym na każdego słuchacza. Radio rozpocznie nadawanie 12 maja.

Kontakt:

Maciej Ussarz – tel. 725623848

arp@zut.edu.pl