Informacje dla dziennikarzy

Ambasador Królestwa Maroka na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa 16.12.2015 09:43

11 grudnia 2015 roku JM Rektor gościł Younsa Tijani Ambasadora Królestwa Maroka.

Pan Ambasador zapoznał się ze strukturą i działalnością Uczelni, a szczególnie Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa.

Z dużym zainteresowaniem oglądał laboratoria, aparaturę badawczą oraz eksponaty ryb i organizmów wodnych znajdujące się na Wydziale. Wysłuchał również informacji przedstawionych przez dziekan dr hab. inż. Agnieszkę Tórz, prof. ndzw. oraz pracowników Wydziału.

W trakcie prowadzonych rozmów ambasador wyraził swoje szczególne zainteresowanie współpracą w dziedzinie szeroko rozumianego rybactwa i akwakultury oraz kształceniem kadr na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa.

Zwrócono również uwagę na możliwości wymiany studentów, pracowników naukowych i prowadzenia wspólnych badań pomiędzy wydziałem, a instytutami badawczymi w Maroku.

Ambasador spotkał się także z Patrycjuszem Ceranem, pełnomocnikiem ds. współpracy międzynarodowej Gminy Miasto Szczecin. Wstępnie uzgodniono możliwości współpracy miast na zasadzie umowy partnerskiej.  

Gość odwiedził też Archiwum Państwowe w Szczecinie, gdzie zaprezentowano mu najcenniejsze dokumenty dotyczące historii Pomorza Zachodniego oraz powiązań gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Marokiem a Polską.

W spotkaniu uczestniczyli również dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ndzw., prodziekan Wydziału, dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ndzw., prof. dr. hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak, prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki, dr. hab. inż. Przemysław Czerniejewski.