Informacje dla dziennikarzy

Atomowe panie 21.09.2015 12:28

Naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zostali zakwalifikowani na staże w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego.

Dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz – Gozdur z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, dr hab. inż. Agata Markowska – Szczupak oraz dr inż. Karolina Kiełbasa z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, zakwalifikowały się na wyjazd stażowo-szkoleniowy w zakresie energetyki jądrowej. 

Panie przeszły wszystkie etapu konkursu prowadzonego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”. Program stażowy w zakresie energetyki jądrowej wpisuje się we wspieranie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki, które realizowane jest już m.in. przez Program TOP 500 Innovators oraz Brokerzy Innowacji.

8-tygodniowy staż odbędzie się w prestiżowym przedsiębiorstwie TECNATOM S.A. z siedzibą w Madrycie. Program stażu będzie realizowany m.in. we współpracy z: The Technical University of Madrid, The Technical University of Catalonia, Spanish Nuclear Regulatory Authority. Organizatorzy posiadają duże osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr i prowadzenia badań naukowych dla potrzeb elektrowni jądrowych.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).