Informacje dla dziennikarzy

Awarie na konferencji 21.05.2015 14:03

Do 23 maja 2015 roku trwać będzie XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane.

Konferencja od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składa się z sesji problemowych, w których prezentowane są referaty zamówione przez organizatorów konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników. Tematyka konferencji obejmuje w szczególności: zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym, analizę przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych, sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji, ocenę i analizę procesów projektowania i wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, projektantów i ekspertów budowlanych, pracowników firm konsultingowych, osób związanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym oraz do pracowników administracji budowlanej.

W czasie trwania konferencji przewidywana jest prezentacja nowości technicznych, związanych z diagnostyką budowli oraz zabezpieczeniami i naprawami konstrukcji, a także zorganizowana będzie wystawa promująca firmy i przedsiębiorstwa z branży. Konferencja ma miejsce w Międzyzdrojach w Hotelu Vestina.

Organizatorami konferencji są: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury ZUT, Instytut Techniki Budowlanej. Obrady toczą się pod honorowym patronatem Marii Wasiak minister infrastruktury i rozwoju.