Informacje dla dziennikarzy

DUTEK dofinansowany 04.01.2017 12:34

Wśród 65. zwycięskich projektów, które otrzymają dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych jest Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny działający przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Środki z dofinansowania zostaną przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do realizacji programu realizowanego przez wszystkie wydziały Uczelni.

Już w 2009 roku  ZUT podjął w inicjatywę utworzenia programu wspomagającego edukację dzieci szkół podstawowych  - Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego. Jego głównym celem jest promowanie nauki oraz promocja i zapoznanie z zasobami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dorobkiem i osiągnięciami naukowymi, bazą dydaktyczną oraz ofertą kształcenia.

Celem pośrednim jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań, szczególnie naukami ścisłymi, jak również inspirowanie kreatywnego myślenia, pracy w zespole, szukania innowacyjnych rozwiązań oraz  zasad kultury i funkcjonowania w środowisku akademickim.

W roku 2010 DUTEK otrzymał przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, status „Miejsca Odkrywania Talentów”. Za organizację DUTKA odpowiada Biuro Promocji ZUT. Ofertę edukacyjną tworzy, powołana do tego celu,  Rada Naukowa. Od roku 2014 DUTEK oferuje również zajęcia dla gimnazjalistów. W projekcie do tej pory wzięło udział blisko 1800. uczniów.