Informacje dla dziennikarzy

Dwie umowy z grupą Santander 17.05.2017 14:27

Santander Universidades to program realizowany przez Bank Zachodni WBK od 2011 r. Już ponad 60 polskich uczelni aktywnie korzysta z możliwości, jakie on daje, uczestnicząc w programach globalnych umożliwiających bezpośrednią współpracę z najbardziej prestiżowymi uczelniami na świecie, w programach stypendialnych, indywidualnych programach badawczych z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju badań naukowych. 16 maja 2017 r. do tego grona dołączył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Zawarte umowy – umowa ramowa i druga, ukierunkowana na studentów pozwolą na współpracę na wielu płaszczyznach i wypracowanie wspólnej strategii na najbliższe lata. Zapewnią wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości, digitalizację i cyfryzację uczelni oraz jej umiędzynarodowienie i podniesienie wskaźnika zatrudnialności absolwentów, np. poprzez staże i praktyki dla studentów i młodych pracowników nauki.

Umowy w obecności przedstawicieli władz Uczelni podpisali dyrektor Departamentu Santander Universidades Tomasz Mielniczuk oraz rektor ZUT Jacek Wróbel.