Informacje dla dziennikarzy

Grafen po polsku 28.09.2015 10:44

Zakład Nanotechnologii z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie organizuje w dniach 27-29.09.2015 roku I Krajową Konferencję „Grafen i inne materiały 2D”.

Komitetowi organizacyjnemu przewodniczy prof. dr hab. Ewa Mijowska. Materiały dwuwymiarowe (takie, gdzie długość i szerokość są wielokrotnie większe niż grubość, często jednoatomowa) to nowa jakość i nowe możliwości zastosowań w najnowszych technologiach badanych na świecie w tym np. elektronicznych i medycznych.

Konferencja jest nową inicjatywą wynikającą z prężnego rozwoju badań nad materiałami dwuwymiarowymi w polskich jednostkach naukowo-badawczych. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem materiałami 2D, oraz wzrostem nakładów finansowych na badania nad nimi zaistniała potrzeba głębszej integracji środowiska naukowego zajmującego się tą tematyką badawczą. 

Jest to pierwsza konferencja z tego cyklu, która zgromadzi blisko stu uczestników z całego kraju. Pozwoli ona na przegląd bieżących prac związanych z grafenem i innymi materiałami dwuwymiarowymi oraz umożliwi ocenę możliwości zastosowania tych materiałów. Przegląd dotyczyć będzie zarówno badań podstawowych (eksperymentalnych i teoretycznych) prowadzonych w tej tematyce w kraju.

Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” stanowić będzie interdyscyplinarne wydarzenie naukowe, na którym spotkają się przedstawiciele różnych specjalności, o różnym doświadczeniu i zainteresowaniach, których prace ukierunkowane są na grafen i inne materiały 2D. Pozwoli to na stworzenie miejsca dla upowszechniania wyników badań i wymiany doświadczeń oraz integracji polskiego środowiska naukowego i przemysłowego.