Informacje dla dziennikarzy

Grupa Azoty Police i PDH podpisały porozumienie z ZUT 20.02.2017 13:53

10 lutego 2017 roku Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. i PDH Polska S.A. wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie podpisały kolejne porozumienie w sprawie kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w specjalności inżynieria procesów wytwarzania olefin.

Kontynuacja tego kierunku studiów ma ścisły związek z prowadzoną przez Grupę Azoty Police oraz PDH Polska S.A. inwestycją - budową w Policach instalacji do produkcji propylenu według najnowszych technologii - i przygotowaniem na jej potrzeby wysoko kwalifikowanej kadry.

Osoby, które podejmą studia na wspomnianym kierunku mogą liczyć na stypendia fundowane przez spółkę PDH Polska S.A, możliwość zdobycia doświadczenia podczas praktyk na wydziałach produkcyjnych, a także, po zakończeniu studiów na staże zawodowe czy zatrudnienie. 

  • Korzyści dla uczelni są oczywiste Uzyskujemy możliwość kształcenia naszych studentów z dostępem do najnowocześniejszych technologii w firmie wiodącej w branży chemicznej - mówi dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT prof. Ryszard Kaleńczuk.
  • Bliskie relacje z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym to nasz żywotny interes, gdyż potrzebujemy kadry o gruntownej wiedzy, ale także praktycznym doświadczeniu. - podkreśla prezes zarządu Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki.

W ramach porozumienia PDH Polska S.A. ma prawo zaproponować tematy prac inżynierskich i magisterskich dotyczących procesu wytwarzania olefin. Tematyka oraz oczekiwany zakres prac zostaną uzgodnione i zatwierdzone przez Radę Wydziału.

Grupa Azoty Police zobowiązała się w podpisanym dokumencie m.in. do sfinansowania rozbudowy wydziałowego Laboratorium Dynamiki Procesowej i Sterowania. Pracownia pomoże kształcić studentów dedykowanej specjalności oraz doskonalić obecną, jak i przyszłą kadrę pracowniczą powstającej inwestycji oraz polickiej spółki.

Otwarte w listopadzie 2017 r. laboratorium powstało na mocy porozumienia podpisanego przed rokiem między ZUT, Grupą Azoty Police oraz PDH Polska.  Koszt jego wyposażenia wyniósł 70 tys. euro.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w specjalności inżynieria procesów wytwarzania olefin, rozpoczną się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 i potrwają trzy semestry. Do 14 lutego br. trwa rekrutacja studentów.

Sygnatariusze porozumienia:

  • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. reprezentowana przez prezesa dr. Wojciecha Wardackiego i wiceprezesa zarządu Tomasza Panasa - PDH Polska S.A. reprezentowana przez prezesa dr. Andrzeja Niewińskiego i wiceprezesa dr. Artura Więznowskiego
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie reprezentowany przez rektora, dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT oraz dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej prof. dr. hab. inż Ryszarda Kaleńczuka.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., wchodząca w skład Grupy Azoty S.A., jest największą w regionie zachodniopomorskim spółką giełdową. Łącznie „Police” zatrudniają ok. 2400 pracowników. Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW.  Powstała w wyniku konsolidacji zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla. Grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów sztucznych w Europie i liczącym się producentem związków chemicznych.

Spółka PDH Polska S.A. została powołana przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. do budowy instalacji propylenu metodą PDH.. Budowa instalacji to jedna z kluczowych inwestycji Grupy Azoty. W szczytowym momencie realizacji inwestycji, na placu budowy ma pracować ok. 1000 pracowników, a po uruchomieniu instalacji zatrudnienie może w niej znaleźć ok. 200 osób.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to publiczna uczelnia powstała 1 stycznia 2009 roku z połączenia szczecińskiej Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej.