Informacje dla dziennikarzy

III Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" 07.09.2017 13:47

Konferencja odbywa się w dniach 6-8 września w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Do Szczecina zjechało  80. naukowców z całej Polski. Organizatorem konferencji jest  Katedra Fizykochemii Nanomateriałów. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. Ewa Mijowska.

Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” to inicjatywa wynikająca z prężnego rozwoju badań nad materiałami dwuwymiarowymi w polskich jednostkach naukowo-badawczych oraz z bardzo obiecujących ich możliwości aplikacyjnych. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem materiałami 2D, oraz wzrostem nakładów finansowych na badania nad nimi (m.in. w ramach programu GRAF‑TECH i innych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki) istnieje potrzeba coraz głębszej integracji środowiska naukowego zajmującego się tą tematyką badawczą.

Jest to kolejna konferencja z cyklu zapoczątkowanego w 2015 roku. Pozwoli ona na przegląd bieżących prac związanych z grafenem i innymi materiałami 2D oraz umożliwi ocenę możliwości zastosowania tych materiałów. Przegląd dotyczyć będzie zarówno badań podstawowych (eksperymentalnych i teoretycznych) prowadzonych w tej tematyce, jak i ich zastosowań.

Więcej informacji:

dr hab. inż. Beata Zielińska

tel. 91 449 4299 
e-mail: grafen2d@zut.edu.pl , ewa.mijowska@zut.edu.pl