Informacje dla dziennikarzy

Konferencja Młodzi, Technika, Przemysł 2016 26.02.2016 14:42

Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł” (MTP) to ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez młodzież reprezentującą organizacje Institute of Electrical and Electronics Engineers, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Naczelną Organizację Techniczną.

Głównym celem sympozjum jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i nawiązanie współpracy między środowiskami akademickimi, stowarzyszeniowymi i przemysłem oraz przekazanie informacji nt. procedury uzyskania europejskiej karty inżyniera. Spotkanie w Szczecinie bardzo dobrze wpisuje się w realizację porozumień pomiędzy SEP i IEEE.

Konferencja Młodzi, Technika, Przemysł to ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez młodych dla młodych.

Uczestnicy będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie warsztatów technicznych prowadzonych przez wybranych partnerów przemysłowych.

Zaplanowano debaty w trakcie których podjęta zostanie próba zidentyfikowania obecnych problemów we współpracy między firmami, stowarzyszeniami technicznymi i uczelniami oraz postawienia diagnozy i wniosków na przyszłość. W panelach wezmą udział eksperci każdej ze stron, prezentując kompletny obraz problemu.

Pracodawcy będą mieli okazję do przedstawienia swoich oczekiwań wobec młodych inżynierów, zaś studenci będą mogli zorientować się w ofercie i potrzebach firm. Będzie to też okazja to spotkań przedstawicieli biznesu i szczecińskich uczelni.

W trakcie konferencji będą również miały miejsce posiedzenie plenarne przedstawicieli środowisk studenckich IEEE w ramach 3. ogólnopolskiego Zjazdu Student Branch oraz narada programowa studentów z całej Polski zrzeszonych w Akademickich Kołach SEP. Jak zwykle towarzyszyć im będą tematyczne szkolenia liderów prowadzone przez doświadczonych kolegów.

Sympozjum odbywa się w dniach  3 – 5 marca 2016 r. na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, na ul. 26 Kwietnia 10 i Sikorskiego 37 oraz w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, ul. Jagiellońska 20-21, gdzie się rozpocznie o godzinie 13.00.

Strona www: ieee.zut.edu.pl/mtp