Informacje dla dziennikarzy

Ole! Ole! Olefiny! Edycja II 06.02.2017 11:29

Zapraszam na uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Grupą Azoty Z.Ch. Police S.A., PDH Polska S.A. oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Porozumienie dotyczy wzajemnej współpracy w zakresie kształcenia studentów na studiach drugiego stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa w specjalności inżynieria procesów wytwarzania olefin.

Podpisanie porozumienia - 10 lutego 2017 roku, o godzinie 12.00, w rektoracie ZUT, al. Piastów 17, w sali konferencyjnej na parterze.

Sygnatariuszami porozumienia są:

  • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S. A. reprezentowana przez: dr Wojciecha Wardackiego – prezesa zarządu, dyrektora generalnego oraz Tomasza Panasa – wiceprezesa zarządu,
  • PDH Polska S.A. reprezentowana przez: dr Andrzeja Niewińskiego – prezesa zarządu oraz dr Artura Więznowskiego - wiceprezesa zarządu,
  • ZUT w Szczecinie, reprezentowany przez: dr hab. inż. Jacka Wróbla, prof. nadzw. ZUT- rektora oraz prof. dr hab. inż. Ryszarda Kaleńczuka – dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

Obecnie, do 14.02.2017 r., otwarta jest rekrutacja elektroniczna na „olefiny” na rok akademicki 2016/2017 czyli zbliżający się semestr letni. Chętnych do podjęcia studiów gwarantujących pracę – zapraszamy.

Więcej informacji:

dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych, Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska ZUT,  tel. 91 449 47 31, 695 914 590.