Informacje dla dziennikarzy

Płyńmy na jeziora 06.10.2015 12:06

Turystyka wodna – ekonomiczne i społeczne aspekty jej rozwoju oraz wpływ na środowisko w regionie, to temat konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Na temat konferencji celowo wybrano turystykę wodną, gdyż zarówno położenie naszego kraju - kraju nadbałtyckiego, jak i bogactwo regionów w jeziora oraz wykorzystanie rzek dla turystyki, nabrały w ostatnim czasie większego znaczenia.

Warto również zwrócić uwagę na turystyczne i gospodarcze wykorzystanie kanałów wodnych i akwenów. Turystyka wodna to jeden z elementów rozwoju polskich regionów. Ponadto rośnie zainteresowanie takimi dyscyplinami sportu i rekreacji jak jachting, surfing, windsurfing czy kitesurfing.

Konferencja toczy się w gronie w gronie naukowców, przedstawicieli branży morskiej, praktyków biznesu, jak również instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki i przedstawicieli samorządów lokalnych.         

Elementem konferencji jest wizyta u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie, pod hasłem Berlin Wodny.

Oto tematy konferencji, która odbywa się w dniach 5 – 7 października 2015 roku:

 • Ekonomiczne uwarunkowania turystyki morskiej, nadbrzeżnej i śródlądowej i innej
 • Turystyka żeglarska jako produkt turystyczny regionu 
 • Zagospodarowanie wodnych szlaków turystycznych
 • Fundusze unijne a turystyka wodna
 • Wsparcie turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju regionu
 • Infrastruktura dla turystyki i sportów wodnych (w tym: surfing, windsurfing, kitesurfing)
 • Klastry turystyczne w gospodarce wodnej
 • Rola instytucji państwowych i praca samorządów na rzecz turystycznych szlaków wodnych
 • Degradacja siedlisk morskich poprzez działania turystyczne 
 • Ekonomiczne uwarunkowania turystyki morskiej, nadbrzeżnej i śródlądowej
 • Zbiorniki wodne a rozwój agroturystyki
 • Infrastruktura rzeczna, wykorzystanie szlaków wodnych i akwenów dla turystyki 
 • Kapitał ludzki w gospodarce turystycznej
 • Spływy kajakowe jako produkt turystyczny wybranych rzek Polski i Europy
 • Rozwój turystyki wodnej a ochrona środowiska w regionie
 • Udział różnych grup społecznych i wiekowych w turystyce wodnej
 • Rozwój nadmorskich uzdrowisk
 • Odpowiedzialność organizatora i bezpieczeństwo turysty 

 

Więcej informacji:

dr inż. Marlena Prochorowicz  - marlena.prochorowicz@zut.edu.pl;  

tel. 501 42 22 98