Informacje dla dziennikarzy

Poszukiwani preinkubowani 21.04.2016 12:32

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  ogłosiło konkurs  na nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT.

Usługa wiąże się z nieodpłatnym udostępnieniem stanowiska pracy we współdzielonej sali. Dodatkowo, nieodpłatnie, skorzystać można będzie m.in. z wyposażenia pomieszczeń (meble, laptopy, drukarki). W ramach pakietu usług lokatorzy otrzymają m.in. możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych w RCIiTT oraz profesjonalnego doradztwa w zakresie założenia oraz rozwoju własnej firmy.

O zakwalifikowaniu do otrzymania wsparcia zadecyduje komisja rekrutacyjna.

Ocenie podlegać będą następujące elementy: rodzaj planowanej działalności gospodarczej, klienci, konkurencja, plan rozwoju, planowane źródła finansowania oraz aspekty innowacyjności i opis ewentualnych nowych technologii planowanych do wykorzystania w przedsiębiorstwie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 kwietnia 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Rafał Ślusarczyk, tel. 91 449 43 58, email: rslusarczyk@zut.edu.pl