Informacje dla dziennikarzy

Profesor Urszula Narkiewicz nominowana do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk 11.01.2016 15:15

Profesor Urszula Narkiewicz z Instytutu Technologii Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie została powołana do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts – EASA).

EASA (http://www.euro-acad.eu) jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych w Europie, a jej celem jest popieranie ogólnoeuropejskiej twórczości naukowej i artystycznej oraz stworzenie wspólnej płaszczyzny dialogu dla przedstawicieli różnych dziedzin nauk.

Jedyną drogą uzyskania nominacji do EASA jest wybór dokonany przez obecnych członków EASA na podstawie zgłoszenia zewnętrznej organizacji lub instytucji. 

Akademia zrzesza kilkuset członków, w tym 29 laureatów nagrody Nobla. Jej honorowymi patronami są m.in. królowie Hiszpanii i Belgii, Wielki Książę Luksemburga oraz znani politycy, jak Hans-Dietrich Genscher, Alfred Gusenbauer, Jean-Claude Juncker, Romano Prodi, Jacques Santer, Guy Verhofstadt, Arpáad Göncz i Franz Vranitzky.

Polskę w EASA reprezentują między innymi Stefan Angielski, Jerzy Buzek, Krzysztof Penderecki, Stanisław Sołtysiński, Andrzej Zoll, abp Alfred Nossol, Maciej Nowicki i Ryszard Tadeusiewicz. Na ostatnim, 24. posiedzeniu Akademii jej wiceprezesem został wybrany prof. Michał Kleiber.