Informacje dla dziennikarzy

Rada Młodych Naukowców 27.04.2017 09:36

Rada Młodych Naukowców będzie obradować w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

21 posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji odbędzie się w dniach 20 (początek o godzinie 10.00) -21 kwietnia w sali konferencyjnej, ul. Pułaskiego 10.

W porządku obrad  m.in. dyskusja nad ścieżkami kariery młodych naukowców w Szczecinie, dyskusja nad bieżącymi reformami w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce (z udziałem prof. Mirosławy El Fray, członka Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki), dyskusja nad rozporządzeniem  w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców.

W pracach Rady uczestniczy dr inż. Karol Fijałkowski z ZUT.

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z następującymi zadaniami: identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery, przybliżanie mechanizmów finansowania nauki, wspieranie kontaktów z przedstawicielami środowisko gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce, wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych. (www.rmn.gov.pl)