Informacje dla dziennikarzy

Studenci ZUT nagrodzeni przez prezydenta 27.06.2017 13:31

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka za najlepsze prace magisterskie  ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje otrzymało czterech młodych naukowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nagrodę w wysokości 5 000 złotych otrzymał mgr Mateusz Spychała - autor pracy magisterskiej pt. „System oraz metody bezpiecznego współdzielenia przestrzeni powietrznej między załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi” (promotor pracy dr inż. Rafał Osypiuk, Wydział Elektryczny).

Ponadto kapituła wyróżniła trzy prace:

- pracę mgr Łukasza Przeniosły pt. „Uniwersalny inteligentny sterownik silników do zastosowań przemysłowych” (promotor pracy dr inż. Michał Bonisławski,  Wydział Elektryczny).

- pracę mgr Pawła Krawczyka pt. „Ocena możliwości wykorzystania materiałów kompozytowych do zbrojenia betonów architektonicznych” (promotor pracy dr hab. inż. Maria Kaszyńska prof. ZUT, Wydział Budownictwa i Architektury).

- pracę mgr Krzysztofa Lisowskiego pt. „Identyfikacja i różnicowanie rotawirusów w oparciu o analizę in silico wybranych fragmentów ich genomu oraz próba opracowania na tej podstawie wiarygodnego testu diagnostycznego” (promotor pracy dr hab. inż. Paweł Nawrotek, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt).

Uroczystość miała miejsce 23 czerwca w Urzędzie Miasta Szczecin.