Informacje dla dziennikarzy

Sztuka klejenia 28.05.2015 12:21

Blisko stu naukowców z całego świata weźmie udział w I Międzynarodowej Konferencji PSA – Sci &Tech. Celem konferencji jest prezentacja i wymiana doświadczeń, naukowo-badawczych, technologicznych oraz aplikacyjnych pomiędzy instytutami naukowo-badawczymi i firmami zajmującymi się szeroko pojętą tematyką klejów samoprzylepnych oraz materiałów adhezyjnych (stosowanych w połączeniach różnych powierzchni z wykorzystaniem zjawiska oddziaływań międzycząsteczkowych), jak również pomiędzy odbiorcami, stosującymi tego typu produkty w różnych gałęziach przemysłu.

Wśród tematów konferencji: metody badań właściwości klejów i materiałów samoprzylepnych, stosowanie nowych surowców oraz nowych rozwiązań technologicznych do produkcji klejów i materiałów samoprzylepnych, sposoby i problemy związane z zagospodarowaniem odpadów z produkcji materiałów i klejów samoprzylepnych oraz innych materiałów adhezyjnych, powlekanie klejów oraz konfekcjonowanie wyrobów samoprzylepnych, produkcję oraz zastosowanie klejów i materiałów samoprzylepnych, zastosowanie technologii UV oraz nanotechnologii w klejach oraz produktach samoprzylepnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2015 roku. Obrady będą  prowadzone w Hotelu Fokus w Szczecinie, ul. Małopolska 23. 

Głównym organizatorem konferencji jest Laboratorium Klejów i Materiałów Samoprzylepnych Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Laboratorium szczyci się znaczącym dorobkiem naukowym (ponad 100 publikacji z Impact Factor) oraz technologicznym (ponad 40 udzielonych patentów i ponad 80 zgłoszeń patentowych). Laboratorium opracowało szereg  nowych produktów samoprzylepnych, z których wiele jest w fazie wdrożenia przemysłowego.

 

Więcej informacji:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
tel. 91 449 49 03, 601 057 477

psa_czech@wp.pl