Informacje dla dziennikarzy

Uroczystości na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 10.05.2017 09:25

Z okazji Jubileuszu 70 lat Tradycji Akademickich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbędzie się 12 maja o godzinie 10.00 w Audytorium Maximum na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, uroczyste posiedzenie rady wydziału podczas którego m.in. przypomniana zostanie historia wydziału oraz nadane zostaną tytuły Honorowego Ambasador Wydziału trzem przedstawicielom przemysłu Panom: inż. Henrykowi Adamusowi, dr inż. Wiesławowi Jaroszewiczowi, inż. Bronisławowi Kublowi.

Również w tym dniu w godzinach od 10.00 do 16.00 mieć będą miejsce pokazy laboratoryjne na Wydziale.

Natomiast dzień wcześniej, w dn. 11 maja (czwartek) w godz. 10-17 odbędą się wykłady multimedialne przedstawicieli firm, a także pokazy ww. wystawców w Hali Technologicznej, do udziału w których zaproszeni zostali uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych ze Szczecina i województwa.

Szczegółowe informacje dot. Jubileuszu 70-lecia WIMiM na stronie internetowej wimim70.zut.edu.pl