Informacje dla dziennikarzy

Wpisani do Złotej księgi 27.03.2015 11:11

Kolejni, najlepsi absolwenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dostąpili zaszczytu wpisania do Złotej księgi absolwentów.

Uroczyste spotkanie rektora z najlepszymi absolwentami roku akademickiego 2013/2014 miało miejsce 25 marca 2015 r. o godzinie 12.00 w sali senatu ZUT .

Zebranych powitał prorektor ds. studenckich dr hab.  inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, który zauważył, że zwyczaj  umieszczania nazwisk najlepszych absolwentów w Złotej  księdze to piękna i wieloletnia już tradycja, która będzie kontynuowana.

 

Rektor prof. Włodzimierz Kiernożycki  powiedział o wyróżnieniu: 

- Poprzeczka ustawiona jest wysoko, średnią trudno jest uzyskać,  ale mimo wszystko 16. osobom wykazującym się zaletami umysłu oraz ciężką pracą to się udało. Jesteśmy z was dumni.

 

Absolwenci, którzy uzyskali wyróżnienie otrzymali również list gratulacyjny oraz medal pamiątkowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Wyróżnienia przyznano na wniosek rad wydziałów 16. absolwentom z kierunków:  technologia żywności i żywienie człowieka, informatyka, technologia chemiczna, ochrona środowiska, biotechnologia, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia, ekonomia, biologia.

 List gratulacyjny i medal pamiątkowy odbiera mgr inż. Rafał Piotr Rychcicki