Informacje dla dziennikarzy

Wsparcie dla wybitnych młodych naukowców 06.10.2015 12:10

Naukowcy z ZUT wśród stypendystów


[Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

W X edycji konkursu otrzyma je 255 wybitnych młodych naukowców.

Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 814 wniosków.]

Na liście stypendystów jest dwoje naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: dr inż. Ewelina Katarzyna Kusiak-Nejman z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej i dr inż. Grzegorz Dominik Psuj z Wydziału Elektrycznego.