Informacje dla dziennikarzy

www jak się patrzy 22.10.2015 15:14

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie bierze udział w  konkursie "Serwis www bez barier", który Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji organizuje wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej dostępnych dla osób z niepełnosprawnością i najciekawszych serwisów internetowych instytucji oraz akcji lub wydarzeń edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

ZUT w Szczecinie zgłosił dwie strony:

 

Informujemy również, że w ZUT, jako pierwszej uczelni w Szczecinie, w pełni dostosowano strony www do wymagań z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Rozporządzenie RM narzuca obowiązek dostosowania stron www do standardów WCAG2.0 co w praktyce oznacza spełnienie wymogów: postrzegania, funkcjonalności, zrozumiałości oraz kompatybilności, mających na celu umożliwienie korzystania z rejestrów publicznych przez osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze.