Informacje dla dziennikarzy

Wzięli kampus w swoje ręce. APP - Akademicka Przestrzeń Publiczna 15.05.2017 11:47

Dzisiaj, 15 maja o godz. 16.00 odbędzie się podsumowanie warsztatów pod nazwą APP – Akademicka Przestrzeń Publiczna.

Prezentowane będą projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej kampusu międzyuczelnianego przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie. Warsztaty zostały zorganizowane przez Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Studenckie Koło Naukowe e_SCAPE) przy współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie, pod patronatem WBiA, SARP, TUP. Program w załączeniu.

Wydział Budownictwa i Architektury, ZUT w Szczecinie

Budynek Architektury / ul. Żołnierska 50, sala 124

Poniedziałek 15 maja, godz. 16.00

WSTĘP WOLNY