Informacje dla dziennikarzy

Złoto dla zespołu prof. Waleriana Arabczyka 20.10.2015 15:08

W dniach 12-14 października br. odbyła się IX. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji – International Warsaw Invention Show IWIS 2015.

W dniach 12-14 października br. w odbyła się IX. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji – International Warsaw Invention Show IWIS 2015. Organizatorem Wystawy jest Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i Politechniką Warszawską.. 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie również uczestniczył w tegorocznej edycji Wystawy. Zespół w składzie prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk, dr inż. Rafał Pelka, mgr inż. Bartłomiej Wilk i mgr inż. Agnieszka Hełminiak z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska uhonorowany został złotym medalem z wyróżnieniem za swój wynalazek pt. „Sposób badania nanomateriałów poprzez określenie ich właściwości fizykochemicznych metodą o nazwie Chemicznym Potencjałem Programowana Reakcja”.

Wystawa ta jest największą tego rodzaju imprezą w Europie Środkowo-Wschodniej – w tym roku komisja oceniająca dokonała przeglądu około 500 zgłoszonych wynalazków.

W roku 2011 podczas V. edycji Wystawy, zespół prof. Waleriana Arabczyka otrzymał srebrny medal za wynalazek pt. „Sposób określania rozkładu wielkości nanokrystalitów żelaza w przemysłowym katalizatorze syntezy amoniaku”.

[Podstawowe cele wystawy to:

  • zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań,
  • umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami,
  • zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach, kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki,
  • kreowanie innowacyjnych postaw wśród młodzieży,

W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno uznane placówki naukowo-badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Do udziału w wystawie zaproszeni są także przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowani inwestycjami w nowoczesne produkty i technologie. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 20 kategoriach m.in.: poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo,  elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.]