Informacje dla dziennikarzy

Znak jakości dla Uczelni 04.01.2017 12:32

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie został wyróżniony przez Komisję Europejską przyznaniem prestiżowego odznaczenia HR Excellence In Research.

Logo HR Excellence In Research nadawane jest instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

„Europejska Karta Naukowca” opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych badaczy.

„Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

Logo niesie ze sobą krajowe i międzynarodowe korzyści. Uczelnia zyskuje większą rozpoznawalność w europejskim obszarze badawczym oraz większą atrakcyjność jako partner w międzynarodowych projektach dzięki dodatkowym punktom uzyskiwanym przy składaniu wniosków o środki z ogólnoeuropejskiego programu Horyzont 2020.

Do tej pory logo zostało przyznane 8. krajowym uczelniom.

Aplikację o przyznanie logo złożyło Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT  w kwietniu 2016 roku.