Informacje dla dziennikarzy

Biblioteka Główna ZUT wzbogaciła się o nowoczesną aparaturę 25.05.2021 10:33

Pracownia Zasobów Cyfrowych Biblioteki Głównej ZUT została wyposażona w sprzęt przeznaczony do cyfryzacji zbiorów bibliotecznych oraz dorobku naukowego pracowników uczelni. Koszt inwestycji to 241 tysięcy złotych.

 

Digitalizacja umożliwi trwałą archiwizację dokumentów, ich szerokie udostępnienie, zabezpieczy je przed zniszczeniem oraz degradacją.

Zdigitalizowane dokumenty będą miały również zapewniony wysoki standard opisu metadanych do agregacji informacji o zasobach biblioteki  w systemach ogólnoświatowych. Obecnie jakość opisów bibliograficznych wytwarzanych przez BG ZUT jest na bardzo wysokim poziomie. Po raz drugi zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce pod względem zgodności lokalnej bazy bibliograficznej z bazą NUKAT (katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych). Wyróżnienie to świadczy o wysokim profesjonalizmie świadczonych przez naszą bibliotekę usług – mówi Anna Gryta st. kustosz dyplomowany, dyrektorka Biblioteki Głównej ZUT.

Cyfryzacji poddane będą również publikacje wydawane przez wydawnictwo uczelniane, które nie posiadają wersji cyfrowej - dodaje.

Ze sprzętu skorzystają zarówno studenci jak i pracownicy ZUT-u. Przy pracowni powstała również dualna sala wykładowa umożliwiająca prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej, jak i szkoleń komputerowych.

Czekamy na zniesienie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Zaplanowaliśmy szereg warsztatów dla naszych pracowników, którzy zainteresowani są zgłębianiem wiedzy z zakresu digitalizacji. Liczymy na duże zainteresowanie ze strony studentów, którzy na co dzień pracują na wielkoformatowych projektach. Grupę docelową stanowią też administracyjne działy naszej uczelni, których dokumenty w nietypowych formatach wymagają pilnej konserwacji i zabezpieczenia oryginału w postaci kopii cyfrowej – mówi Pola Żylińska.

Biblioteka Główna ZUT dotychczas nie dysponowała sprzętem do cyfryzacji. Zbiory były okazjonalnie digitalizowane przez firmy zewnętrzne. Zamysłem było stworzenie miejsca, które w sposób ciągły będzie wspomagało podstawowy proces cyfryzacji, zabezpieczenia i udostępniania zasobów BG ZUT, a jednocześnie będzie miejscem otwartym dla studentów i pracowników przeznaczonym do nauki oraz tworzenia i innowacji. Wszystko przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii.

 Pracownia Zasobów Cyfrowych została wyposażona w skaner dziełowy do książek oraz rolkowy, który posiada unikatowe rozwiązania na skalę światową. Nowoczesny sprzęt umożliwia rozpoznanie szerokości dokumentu w czasie rzeczywistym skanowania, zaawansowaną obróbkę graficzną oraz niebanalną wydajność. Prędkość skanowania czarno-białych dokumentów w skali szarości przy 200 dpi wynosi 23 m/min. Skaner jako jedyny na rynku posiada automatyczną regulację wysokości do 30 mm  – tłumaczy Pola Żylińska, zastępca dyrektora Biblioteki Głównej ZUT.

Pracownia Zasobów Cyfrowych została wyposażona dzięki funduszom ze środków europejskich
w ramach projektu POWR „ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość”, zad. 3 poz. 29. Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów biblioteki, czytelni wydziałowych oraz wydawnictwa.

Na zdjęciu skaner rolkowy