Informacje dla dziennikarzy

Jubileuszowa sesja SKN 22.11.2018 14:35

W dniach 23-24 listopada 2018 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie organizuje IV Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych, która jest jednocześnie X Uczelnianą Sesją SKN, a zatem w tym roku obchodzi mały jubileusz.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 10 lat temu doszło do połączenia dwóch dużych uczelni publicznych w Szczecinie, tj. Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej, efektem tego było powstanie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jednak pomysł organizowania Sesji Studenckich Kół Naukowych zrodził się na Akademii Rolniczej w Szczecinie około 1965 roku kiedy miała miejsce pierwsza Uczelniana Sesja SKN. Zatem historia Sesji ma już ponad pół wieku, gdyż tegoroczna Sesja byłaby 54. Uczelnianą Sesją SKN. Tegoroczna Sesja będzie wyjątkowa dzięki uczestnictwu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecnie w programie Santander Universidades realizowanego przez Grupę Santander. Zarówno Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie jak i Grupie Santander zależy na stwarzaniu szans i na rozwoju poprzez inwestowanie w młodych i ambitnych ludzi, czyli m.in. takich którzy są członkami studenckich kół naukowych.
Sesja ma charakter interdyscyplinarny a jej celem jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań, prowadzonych przez studenckie koła naukowe Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, ekonomiczny, roślinno-przyrodniczy, techniczny oraz zwierzęcy.
Od roku Sesja działa w nowej formule poza możliwością referowania wyników badań istnieje także możliwość prezentacji posterów.
Na tegoroczną sesję zgłosiło się 68 studenckich kół naukowych z 15 polskich uczelni w tym z najważniejszych ośrodków naukowych z Polski takich jak: Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Świętokrzyska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Łącznie nadesłano 104 streszczenia, z czego 34 pochodzi z innych, niż ZUT ośrodków naukowych. Obrady będą trwały od piątku rano do późnych godzin popołudniowych. W sobotę przewidziane jest uroczyste zakończenie Sesji i ogłoszenie wyników, które będzie wzbogacone występem Chóru Kameralnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod dyrekcją dyrygenta pani profesor Iwony Wiśniewskiej – Salamon.