Informacje dla dziennikarzy

Miniatury od Narodowego Centrum Nauki dla młodych badaczy ZUT 30.11.2021 13:04

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło we wtorek (30 listopada) wyniki 5. edycji konkursu Miniatura. Wśród laureatów znalazło się pięć osób z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W tegorocznej edycji nagrodzono 321 badaczy z całej Polski.

 

Konkurs organizowany przez NCN ,skierowany jest do naukowców z tytułem doktora, którzy nie kierowali realizacją projektów badawczych, ani nie byli laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN. Laureaci na swoje projekty otrzymają od 5 tys. zł do 50 tys. zł. na działanie trwające do 12 miesięcy. Dzięki przyznanym środkom pięcioro młodych badaczy ZUT wkrótce rozpocznie swoje badania wstępne i pilotażowe.

 

Miniatury dla naszych naukowców

  •   Grant w wysokości blisko 50 tys. zł otrzymał dr inż. Łukasz Łopusiewicz z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa na realizację projektu „Dojrzewanie roślinnego analogu sera z porostem pleśni. Czy procesy proteolizy i lipolizy zachodzą podobnie jak w tradycyjnym serze Camembert?”. Dr inż. Łukasz Łopusiewicz pracuje w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych. Kieruje projektem badawczym ProBioVege, którego celem jest  opracowanie grupy produktów w postaci fermentowanych przekąsek i napojów w typie tzw. „mleka roślinnego” o cechach żywności funkcjonalnej z wybranych makuchów (pozostałości po tłoczeniu nasion oleistych) dostępnych na rynku polskim. 

 

  • Dr inż. Paweł Dunaj z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki otrzymał grant w wysokości blisko 8 tys. zł. na projekt „Badania doświadczalne i modelowanie właściwości dynamicznych polimerobetonu w mezoskali” Dr inż. Paweł Dunaj pracuje w Środowiskowym Laboratorium Miernictwa. Brał udział w 9 projektach naukowych i badawczo-rozwojowych. Jest również współautorem 26 publikacji. We współpracy z przemysłem zrealizował 8 konceptów.

 

  • Dofinansowanie prawie 45 tys. zł na projekt „Analiza ekspresji genów warunkujących zwiększoną efektywność procesu syntezy celulozy bakteryjnej u Komagataeibacter xylinus pod wpływem wirującego pola magnetycznego” otrzymała dr inż. Anna Malwina Żywicka z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Dr inż. Żywicka jest współautorką 20 publikacji o łącznym impact factor 48,151, ponad 30 streszczeń konferencyjnych, 16 zgłoszeń patentowych, 2 przyznanych patentów krajowych. Wygłosiła również 12 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

  • Grant w wysokości prawie 50 tys. zł. na badania wstępne/pilotażowe otrzymał dr inż. Jarosław Antoni Błyszko z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na projekt „Zmiany objętościowe i struktura kompozytu mieszanek cementowych domieszkowanych mineralnymi dodatkami pęczniejącymi na bazie CaCO3 i CaO w warunkach pielęgnacji atmosferycznej”. Dr inż. Jarosław Błyszko jest adiunktem w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu.

 

  • Dr inż. Mariusz Leus z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki otrzymał grant w wysokości blisko 30 tys. zł. na realizację projektu „Badania modelowe i doświadczalne redukcji ruchu stick-slip i siły tarcia przy wykorzystaniu drgań stycznych wzdłużnych sprężystego podłoża”. Dr inż. Mariusz Leus jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Mechaniki.

 

Serdecznie gratulujemy!