Informacje dla dziennikarzy

Na ZUT wystartowała rekrutacja. Ponad 4 tys. miejsc, 45 kierunków studiów, w tym 5 nowości 19.05.2021 08:44

W poniedziałek 17 maja rozpoczął się nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Najlepsza uczelnia techniczna w Polsce pod względem innowacyjności przygotowała 4500 miejsc. Na kandydatów czeka 45 kierunków studiów, w tym 4 w języku angielskim.

Na pierwszym stopniu studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym przygotowaliśmy 3250 miejsc. W naszej ofercie edukacyjnej znalazły się również studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne). Tu na kandydatów czeka łącznie 1250 wolnych miejsc. Nabór zakończymy 8 lipca, natomiast ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych odbędzie się 12 lipca. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 30 lipca  – mówi Mateusz Lipka, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu miejsc na dany kierunek, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy będą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia. Terminy dodatkowego naboru zostaną zakomunikowane pod koniec lipca.

Kandydaci na architekturę oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, mają nieco inny harmonogram. W ich przypadku rejestracja zakończy się
20 czerwca. Przed nimi sprawdzian z umiejętności plastycznych. Z uwagi na wciąż zmieniającą się sytuację epidemiczną w Polsce, egzamin z rysunku przeprowadzimy 22 czerwca w formie online
– tłumaczy Mateusz Lipka.

Oferta edukacyjna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powiększyła się o pięć nowych kierunków: aquaculture and fisheries, materials science and engineering (studia w języku angielskim), inżynierię materiałów i nanomateriałów, projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich oraz ichtiologię i akwakulturę.

Ichtiologia i akwakultura, wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego świata, którego priorytetowym zadaniem jest racjonalne zarządzanie środowiskiem wodnym oraz jego szczególna ochrona. W trakcie zajęć prowadzonych na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa studenci nauczą się między innymi w jaki sposób planować gospodarkę na wodach otwartych i łowiskach specjalnych, projektować obiekty hodowlane wykorzystywane w akwakulturze oraz przeprowadzą pod okiem naszych specjalistów rozród ryb cennych gatunków w warunkach kontrolowanych -  tłumaczy Mateusz Lipka.

O tym, jak samodzielnie zaprojektować najnowsze innowacyjne materiały wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu będzie się można nauczyć na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.

Nauka na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów przeznaczona jest dla wszystkich, którzy w przyszłości chcą badać zastosowanie otrzymywanych materiałów i nanomateriałów w wielu fascynujących obszarach, między innymi w medycynie jako nośniki leków w antynowotworowej terapii celowanej, nowoczesnej diagnostyce do niszczenia chorych tkanek w organizmie metodami hipertermii i fototermii dynamicznej, w inżynierii tkankowej jako nanowłókniste podłoża do namnażania komórek i tkanek, czy w ochronie środowiska do oczyszczania wody i generowania wodoru z wody – tłumaczy Mateusz Lipka.

Szczegółowe informacje nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www.zut.edu.pl w zakładce dla kandydata. Wszystkich zainteresowanych studiowaniem na ZUT zachęcamy również do śledzenia oficjalnych kont uczelni na Facebooku, Instagramie oraz YouTubie.

Z Działem ds. Studenckich, który odpowiedzialny jest za rekrutację można kontaktować się telefonicznie (91 449 45 87) lub mailowo (rekrutacjazut@zut.edu.pl). Dodatkowych informacji na temat oferty edukacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie udziela również Biuro Promocji ZUT, które przygotowuje kolejne wirtualne spotkanie dla kandydatów w dniach 23-24 czerwca.

 

Fot. Małgorzata Starkiewicz, Biuro Promocji ZUT.