Informacje dla dziennikarzy

Nasi młodzi naukowcy wyróżnieni przez prezydenta 27.10.2022 16:29

Ośmioro naszych młodych naukowców odebrało w czwartek, 27 października nagrody i wyróżnienia w ramach 14. edycji miejskiego konkursu - Nagroda Prezydenta Miasta za najlepszą pracę naukową. Prezydent Piotr Krzystek wręczył nagrody piętnastu najlepszym osobom z sześciu szczecińskich uczelni wyższych.

 

Do konkursu można było zgłosić prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie obronione na szczecińskich uczelniach, w tym roku akademickim lub w roku poprzednim.

Nagrody przyznano w czterech dziedzinach: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczno-społeczne, nauki inżynieryjno - techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu. W wyborze najlepszych prac pomogła powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagród.

 

Lista Nagrodzonych z naszego Uniwersytetu:

  • NATALIA ŚMIETANA, Charakterystyka mięsa raka pręgowatego (Faxonius limosus, Rafinesque, 1817) jako potencjalnego źródła surowca dla przetwórstwa, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa;
  • TOMASZ ABELITE, Opracowanie i wykonanie układu sterowania dla wytłaczarki tłokowej do nieutwardzonych materiałów budowlanych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki;
  • JAKUB WIĘCKOWSKI, Analiza porównawcza subiektywnych metod wyznaczania wag kryterialnych, Wydział Informatyki;
  • STANISŁAW CZUJKOWSKI, Inkubator sztuki przy ul. Stanisława Żółkiewskiego w Szczecinie, Wydział Architektury.

 

Lista Wyróżnionych z naszego Uniwersytetu:

  • ANDRII SHEKHOVTSOV, Metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji w warunkach niepewności oparta na stabilnym porządkowaniu preferencji, Wydział Informatyki;
  • MICHAŁ CICHOWICZ, Wolnobieżny generator z magnesami trwałymi do zastosowania w turbinie wiatrowej, Wydział Elektryczny;
  • ALEKSANDRA KRZĘĆKO, Statyczna i dynamiczna analiza mostu drogowego na wybranym przykładzie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ;
  • KAROLINA BILSKA, Modyfikacje cząsteczek substancji leczniczych jako metoda zwiększenia przenikalności przez skórę, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.

 

Celem konkursu jest promocja prac naukowych związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, które m.in. opisują innowacyjne rozwiązania, przyczyniają się do rozwoju lub promocji miasta, mogą pozytywnie wpłynąć na ożywienie regionu. Konkurs ma również inspirować młode osoby do kreatywnych pomysłów i realnego wpływu na rozwój Szczecina.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów.