Informacje dla dziennikarzy

Nasi studenci wyróżnieni przez Forum Uczelni Technicznych. Za najlepszy projekt sportowy i animowanie życia studenckiego 08.11.2022 11:12

Projekty – „11. Akademicki Spływ Kajakowy” oraz „Rzuć wszystko i jedz w Karkonosze vol. III” nagrodzono podczas Gali Środowiska Studenckiego Forum Uczelni Technicznych. W tym roku o zwycięstwo walczyło ponad 60 konceptów opracowanych przez studentów z całej Polski.

 

Celem organizowanego wydarzenia jest promowanie aktywności samorządów studenckich zrzeszonych i stowarzyszonych w Forum Uczelni Technicznych oraz docenienie osób, firm lub instytucji zaangażowanych w rozwój FUT. Nagrody wręczono w 9 kategoriach. O zwycięstwo rywalizowało w sumie 60 projektów.

Tegoroczna uroczystość odbyła się na Politechnice Wrocławskiej podczas czwartego zjazdu Forum Uczelni Technicznych, w dniach 20-23 października 2022 r.

W kategorii animowanie życia studentów nagroda jest przyznawana za zorganizowanie najciekawszego wydarzenia umilającego czas żakom oraz kandydatom na studia w trakcie ich czasu wolnego.

W tej kategorii statuetka powędrowała do Parlamentu Samorządu Studenckiego ZUT w Szczecinie za projekt „Rzuć wszystko i jedz w Karkonosze vol. III”. W górskiej wędrówce, którą zorganizowano na początku kwietnia wzięło udział ponad 50 osób.

W kategorii najlepszy projekt sportowy nagrodzono samorząd, który był organizatorem lub współorganizatorem projektu sportowego lub e-sportowego, i w kreatywny sposób promował zdrowy tryb życia wśród studentów.

W tej kategorii nagrodę również otrzymał nasz parlament studencki za promowanie zdrowego stylu życia podczas 11. Akademickiego Spływu Kajakowego, który zorganizowano w połowie sierpnia w Drawnie. W spływie kajakowym wzięło udział ponad 60 naszych studentów.  

Forum Uczelni Technicznych jest jedną z dziesięciu Komisji Branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zrzesza samorządy studenckie polskich uczelni technicznych. Misją FUT jest tworzenie przestrzeni do współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów

i dobrych praktyk w zakresie podejmowania wszelkich działań o charakterze projakościowym, stawiających sobie za cel ustawiczne wspieranie studentów uczelni technicznych w procesie uczenia się. FUT stanowi również platformę popularyzującą działalność naukową, artystyczną, kulturalną, społeczną i sportową uczelni technicznych.

Serdecznie gratulujemy!

 

Na zdjęciu przewodniczący samorządu Marcin Witkowski