Informacje dla dziennikarzy

Nominacja profesorska dla dr hab. Jolanty Kiełpińskiej 30.11.2022 12:39

Dr hab. Jolanta Kiełpińska z Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, z nominacją profesorską.

 

1 sierpnia 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo prof. dr hab. Jolancie Kiełpińskiej.

Prof. Kiełpińska w 2018 roku, została laureatką Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie nauk rolniczych. Nagrodę przyznano za osiągnięcia naukowe w diagnostyce molekularnej chorób wirusowych oraz zgodności gatunkowej ryb i przetworów rybnych.

Jest profesorem na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa. Zajmuje się genetyką populacyjną ryb, identyfikowalnością genetyczną ryb, chorobami organizmów wodnych oraz diagnostyką molekularną chorób wirusowych. Prowadzi zajęcia m.in. z nutrigenomiki, podstaw genetyki człowieka
z elementami nutrigenomiki, genetyki, wirusologii oraz identyfikowalności żywności pochodzenia wodnego. Autorka/współautorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym ponad czterdziestu z listy filadelfijskiej.

Od 2019 roku jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie z zakresu rybactwa oraz problematyki środowiska wodnego, natomiast od 2020 roku pracuje w Zespole ds. Integracji Działań Diagnostycznych COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Kontroli Żywności w Imporcie i Eksporcie.

Jako naukowiec, reprezentuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w konsultacjach społecznych do projektu budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej „Baltic Eagle” w granicach niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego.

Jest redaktorem w czasopiśmie specjalistycznym - Acta Ichthyologica at Piscatoria. Od 2020 roku pełni funkcję redaktora tematycznego
w międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak Fishes czy Viruses.

Tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, uzyskała w 2001 roku za obronę rozprawy - „Widłonogi z rodzaju Achtheres – próba wyjaśnienia przynależności gatunkowej form pasożytujących u okonia (Perca fluviatilis) i sandacza (Sander lucioperca)”.

W 2011 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny nadał jej stopień doktora habilitowanego za obronę monografii - „Zmienność genetyczna wybranych populacji certy Vimba vimba (L.) na podstawie analizy molekularnej genu cytochromu B w aspekcie ochrony gatunku”.

Jej pasje to muzyka, koncerty, kolekcjonowanie płyt winylowych, dalekie podróże oraz książki o więziennictwie i procesach dochodzeniowo-śledczych.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Na zdjęciu prof. Kiełpińska

Fot. Cezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl