Informacje dla dziennikarzy

Panie są innowacyjne 21.11.2018 10:02

W numerze 2/36/2018 Kwartalnika Urzędu Patentowego RP ukazał się artykuł pt. „Aktywność patentowa kobiet w Polsce” opracowany przez Ewę Lisowską- Bilińską i Michała Gołackiego. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w tych statystykach zajmuje czołowe lokaty.

W zestawieniu zawierającym listę 10 najbardziej aktywnych podmiotów w latach 2013-2017 według zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz udzielonych patentów i praw ochronnych, których twórcami lub współtwórcami były kobiety, ZUT zajmuje pierwsze  miejsce według  liczby zgłoszeń – 412 zgłoszenia. Drugie miejsce zajmuje Politechnika Wrocławska – 395 zgłoszeń, a trzecie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu -341.

W zestawieniu zawierającym 10 najbardziej aktywnych twórczyń znalazły się dwie panie z naszej Uczelni.