Informacje dla dziennikarzy

Rektor powołał pełnomocnika ds. równego traktowania 01.12.2021 10:40

Dr Monika Śpiewak-Szyjka została pełnomocnikiem rektora ZUT ds. równego traktowania. Zgłaszać można jej przypadki naruszające zasady równego traktowania studentów, doktorantów i pracowników uniwersytetu.

 

Nowa pełnomocnik rektora ma zajmować się przypadkami dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową.

Pełnomocnik ds. równego traktowania to osoba pierwszego kontaktu dla studentów i pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sytuacjach, które będą wymagały wsparcia, porady czy wyjaśnienia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji.

Do głównych zadań pełnomocnika będą należały m.in. działania edukacyjne na temat równości i różnorodności, promowanie postaw zapewniających równe traktowanie studentów, doktorantów i pracowników ZUT, czy udostępnianie i opracowywanie materiałów nt. równości.

Nieuzasadnione zróżnicowanie czyjejś sytuacji albo praw ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny jest niedopuszczalne i prawnie zakazane. Sytuacje trudne będę starała się rozwiązywać w sposób konsensualny, drogą mediacji, bez konieczności wszczynania postępowania dyscyplinarnego -powiedziała dr Monika Śpiewak-Szyjka.

Pełnomocnik ds. równego traktowania opracuje również plan równości płci dla ZUT na lata 2022-2024.

Rektor ZUT powołał na to stanowisko dr Monikę Śpiewak-Szyjkę prodziekan ds. studenckich i kształcenia z Wydziału Ekonomicznego. Monika Śpiewak-Szyjka jest doktorem nauk ekonomicznych, magistrem prawa oraz adiunktem w Katedrze Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym ZUT.

 

Na zdjęciu dr Monika Śpiewak-Szyjka