Informacje dla dziennikarzy

Studentka ZUT nagrodzona w konkursie „Złoty Medal Chemii 2021” 23.12.2021 10:06

Wyróżnienie specjalne otrzymała studentka z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w konkursie organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN i firmę DuPont.

 

Złoty Medal Chemii skierowany był do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2020/2021, z zakresu chemii lub jej pogranicza z biologią i fizyką.

Wyróżnienie specjalne od firmy DuPont otrzymała inż. Kamila Splinter za pracę pt. „Otrzymywanie pigmentów żelazowych na bazie odpadowego siarczanu(VI) żelaza(II)" (promotor: dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. ZUT).

Firma DuPont przyznała nagrody w wysokości 2 tysięcy złotych trzem pracom, które mają potencjał aplikacyjny lub prezentują gotowe pomysły wdrożeniowe.

Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 9 grudnia 2021 r. podczas telekonferencji online z udziałem organizatorów, laureatów oraz promotorów nagrodzonych prac.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu można znaleźć na stronie.

 

Na zdjęciu Kamila Splinter nagrodzona studentka.