Informacje dla dziennikarzy

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska zaprasza na konferencję online o modelowym regionie energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin 30.03.2021 21:35

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Zoom 31 marca 2021 r. w godzinach od 10:00 do 13:00.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o skorzystanie z formularza rejestracyjnego: zoom.us/.../tJcvdeqqqjovE9c296JZrHIV09oHY32Tot8F.

 

Temat wprowadzający (I blok):

Ne Green New Deal – Nowy Zielony Ład, energie odnawialne w regionie a współpraca transgraniczna – Modelowy region energii odnawialnych oczami partnerów projektu.

Część warsztatowa (II blok):

- Koszyk energetyczny wysp Uznam i Wolin.

- Modelowy region energii marką wysp Uznam i Wolin.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną planowane działania projektowe, ich zakres i terminy, a także możliwości współpracy przy tworzeniu idei modelowego regionu. Wraz z naszymi partnerami z Polski i Niemiec, ekspertami w dziedzinie transformacji energetycznej oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej, chcielibyśmy wspólnie z Państwem świętować inaugurację projektu.

 

O projekcie

Projekt „MoRE” dąży do zwiększenia udziału energii odnawialnych zarówno w produkcji energii, jak i w jej zużyciu. W ten sposób wyspy Uznam i Wolin mają stać się "bardziej zielone" i przyczynić się do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. Równocześnie jednak ma zostać opracowana marka regionu, którą będzie można wykorzystać przede wszystkim w turystyce, a także ma zostać opracowana wspólna koncepcja stworzenia modelowego/ wzorcowego regionu dla energii odnawialnych. MoRE dotyczy zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem działań świadomościowych, wymagających współpracy mieszkańców, szkół, samorządów, instytucji naukowych, branży turystycznej, usług i gospodarki komunalnej, mobilności oraz właścicieli i dysponentów infrastruktury energetycznej. Projekt zmierza do zainicjowania przemian w obszarze energetyki i ekologii wysp Uznam i Wolin, a jego głównym beneficjentem będą mieszkańcy wysp oraz terenów sąsiednich.

Projekt INT 190 jest współfinansowany ze środków Programu Interreg VA Polska/Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie rbgp.pl/more/

 

Organizatorzy konferencji:

- Partner wiodący Projektu: Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

- Partner Projektu: Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego – Departament Energii i Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR).