Informacje dla dziennikarzy

Zasady rejestracji oraz podstawowe informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na ZUT 15.02.2021 15:44

Podajemy zasady rejestracji dla nauczycieli akademickich ZUT na szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach akcji szczepień, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na uczelniach wyższych. Termin rejestracji na szczepienie upływa 17 lutego (środa) o godz. 23.59.

 

W związku z powyższym informujemy, iż zapisy na szczepienia są dobrowolne. Tylko i wyłącznie poprzez dokonanie rejestracji pracownik wyraża zgodę na przystąpienie do akcji szczepień.

Prawo zgłoszenia się do szczepienia w ramach akcji MEiN ograniczone zostało do osób spełniających łącznie poniższe dwa warunki:

    a) nauczyciel akademicki lub tzw. inna osoba aktualnie prowadząca zajęcia na ZUT,
    b) osoba urodzona po 31 grudnia 1955 r.

Pojęcie „inna osoba prowadząca zajęcia na ZUT” oznacza osobę, której w systemie POL-on nadano status „prowadzący zajęcia”. Dot. to doktorantów oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Przypominamy, iż do powyższej grupy nie udało się włączyć pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W jaki sposób zarejestrować się na szczepienie?

1.      Rejestracja na szczepienie odbywa się poprzez specjalnie przygotowany formularz na stronie panel2.zut.edu.pl. Po zalogowaniu, pracownik powinien odpowiedzieć na pytanie, które zostało postawione w ankiecie dot. udziału w programie szczepień.

2.      W trakcie rejestracji należy podać numer telefonu komórkowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MEiN.

3.      Deklaracja udziału w programie szczepień zostanie przekazana do MEiN za pośrednictwem systemu POL-on, przez upoważnionych do tego pracowników ZUT.

4.       Terminy oraz miejsca szczepień określać będą operatorzy je wykonujący.

5.      Informacja na temat miejsca i terminu zostanie wysłana przez NFZ na wskazany w formularzu prywatny numer telefonu komórkowego.

 

Po przesłaniu swojej deklaracji, ZUT zgłosi wszystkie chętne osoby do Ministerstwa Edukacji i Nauki, a następnie dane tych osób zostaną przekazane do konkretnych punktów szczepień, które będą się z Państwem indywidualnie kontaktować.

Prosimy wszystkich chętnych pracowników o sprawne wypełnianie i wysyłanie swoich zgłoszeń. Znacznie ułatwi to całą procedurę.

Formularz umożliwia również deklarację braku zainteresowania udziałem w programie szczepień. Deklaracja ta jest opcjonalna i ma na celu usprawnienie gromadzenia informacji dot. akcji szczepień na ZUT.

Wszystkie informacje o akcji szczepień nauczycieli akademickich znajdą Państwo na stronie MEiN.