Informacje dla dziennikarzy

ZUT na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. To już pewne! 13.04.2021 11:09

Osiem nowych laboratoriów wyposażonych w 18 nowoczesnych aparatur i 67 elementów infrastruktury badawczej. Profesor Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zdecydował o powołaniu innowacyjnego na Pomorzu Zachodnim miejsca, które znajdzie się w strukturze organizacyjnej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. Koszt całego przedsięwzięcia to 61,5 mln zł.

 

Dzięki bogatej infrastrukturze Centrum, rozlokowanej w budynkach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii i Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, naukowcy oraz podmioty zewnętrzne prowadzące działalność B+R+I (badania, rozwój, innowacje) otrzymają dostęp do nowoczesnej aparatury oraz specjalistycznej wiedzy naukowej – tłumaczy prof. Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania wyposażone będzie w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą, oferującą otwarty dostęp to technik mikroskopowych, spektroskopowych i analitycznych w zakresie badań naukowych i prac B+R+I związanych z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych, a zwłaszcza inżynierii materiałowej oraz inżynierii chemicznej.

Strategia Centrum bazuje na tzw. „trójkącie wiedzy”, który uwypukla potrzebę zintegrowanego podejścia do badań, innowacji i nauczania. Jego celem jest wsparcie rozwoju otoczenia społeczno-gospodarczego oraz transfer technologii – mówi prof. Rafał Rakoczy.

Instytucja Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej funkcjonuje w przestrzeni polskiej nauki od 12 lat.  Jest dokumentem, który ma za zadanie przedstawić faktyczny potencjał polskiej nauki, podkreślić możliwości i wartości poszczególnych dziedzin, a także wytypować najlepsze i najbardziej wartościowe przedsięwzięcia naukowe oparte na innowacyjnej aparaturze.

W ramach konceptu zostanie zakupiony m.in. najbardziej zaawansowany mikroskop na świecie, który kosztuje prawie 20 mln zł. Bez wahania można powiedzieć, że będzie to najlepszy mikroskop w kraju. Patrząc na projekty, które realizujemy, to przez kilka kolejnych lat na żadnej polskiej uczelni nie będzie takiego sprzętu – mówi prof. Rafał Rakoczy.

Spectra 300 S/TEM posiada najlepszą zdolność rozdzielczą do obrazowania morfologii i struktury nowoczesnych materiałów opracowywanych przez naukowców ZUT oraz mających potencjał do magazynowania oraz generowania energii, jak również w gospodarce o obiegu zamkniętym. Oprócz mikroskopu planowane jest zakupienie siedemnastu innych urządzeń za ponad dwadzieścia dwa miliony złotych – dodaje.

Do zadań Centrum należeć będzie między innymi: wsparcie naukowe projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, współpraca z przedsiębiorcami realizującymi projekty lub ubiegającymi się o dofinansowanie na realizację projektów ze środków zewnętrznych, komercjalizacja i internacjonalizacja projektów, usług i produktów.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania będzie również wsparciem naukowym dla podmiotów zewnętrznych poprzez świadczone usługi badawczo-laboratoryjne, realizację badań kontraktowych dla przedsiębiorstw i dla sfery publicznej, konsultacje, ekspertyzy, wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami. Wymienione usługi będą specjalnie dostosowane do potrzeb firm i instytucji sektora publicznego i prywatnego – tłumaczy prof. Rafał Rakoczy.

Nabór wniosków o wpisanie na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej został ogłoszony w czerwcu 2019 r. Do resortu nauki wpłynęło wówczas 146 konceptów spełniających wymogi formalne. Każdy z nich został poddany ocenie merytorycznej. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano 70 najlepszych infrastruktur badawczych. Tylko piętnaście projektów uzyskało dofinansowanie i zostało wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Oprócz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dofinansowanie otrzymały między innymi: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnika Lubelska.

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”. Nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D0018/20-00.

logotypy: Fundusze Europejskie

 Na zdjęciu budynek Nanotechnologii